Bokförlag

 

Böcker av Lazze Xerxes Eventhén

Vill du köpa någon av nedanstående utgåvor?

Sätt in pengar på postgironummer 833 08 99-9. Priset ligger på 130:- kr + 44 kr i frakt. Glöm inte att skriva namn, adress, titel på boken och antal beställda böcker i meddelandefältet på inbetalningsavin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Lazze X - Wilmers okände bror"

"Lazze X söker i - Lazze X, Wilmers okände bror - erkännande för sin musik, en kärlek som är besvarad och det egna sanna jaget, samtidigt som ett struligt förflutet finns med i bakgrunden.

Under de senaste åren kan man närmast tala om en självbiografisk trend inom svenskt serieskapande, till vilket detta seriralbum med text av Lazze X Eventhén och bild av Li Österberg ansluter sig. I fyra sammanhängande episoder skildras Lazze X:s sökande gestaltat i Li Österbergs svartvita teckningar.

Teckningarna är välgjorda och med en mycket uttrycksfull och känslosam mimik i karaktärernas ansikten, men Österbergs stil har mer drag av komisk äventyrsserie än av realistisk verklighetsskildring, något som gör att teckningarna inte känns samstämmiga med vad som berättas. På gott och ont avdramatiserar bilderna allvaret i skildringen.

Albumet, som klart talar till en tonårspublik, är ändock ett intressant bidrag på den svenska seriemarknaden och lovande för Österbergs och Strandberghs framtida serieskapande."

Thomas Storn

 

"Betraktat ur rent teknisk synvinkel är det här svart-vita seriealbumet kanske ingen höjdare. Bilderna är välgjorda men monotona och föga orginella. Själva storyn, som består av fyra löst sammanfogade avsnitt, är ganska tunn och förutsägbar.

Likväl finns det något i serien som går direkt till läsarens hjärta trots naiviteten och den melodramatiska tonen. Det handlar helt enkelt om en djup äkthet i budkapet och ett glödande engagemang för saken - bl.a det tydliga ställningstagandet mot droger - som bara kan komma ur det självupplevda.

På så vis blir detta, till det yttre enkla seriealbum, en angelägen berättelse som i ett undervisningssammanhang kan ge upphov till många och viktiga diskussioner mellan tonåringar och vuxna."

Jan Nilsson

 

"Old enough for Rock `n´ Roll - Too young to die"

Ungas tankar om droger:
En bok fylld av brev från barn och unga till Lazze X. Breven visar på ett engagerat och öppenhjärtligt sätt hur barn och ungdomar förhåller sig till droger. En del brev är skrivna på djupaste allvar, andra med ironi. En del innehåller funderingar inför livets svårigheter som många vuxna vill formulera enkelt med kanske inte längre har förmågan till. Och en del kanske du själv kan skriva under på...

 

 

 

 

 

 

"Biktsamling - Fotogena dikter"

"Lazze X Eventhén, född 1959 och bosatt i Malmö, var i sin ungdom narkoman. Nu har han varit drogfri i femton år, har jobbat som församlingassistent bland ungdomar, är ägare till en egen eventbyrå, håller föredrag om det fördärvbringande knarket och sjunger egna rocklåtar till gitarrackompanjemang.

Hans idol och förebild är Jimi Hendrix. Det orginella häftet Biktsamling har han tillägnat sonen Leakim Jimi-Hendrik.

Som en lekfull språkekvilibrist framtäder han i förordet, där han på en expressiv prosa redogör för sitt brokiga levnadslopp.

Hans dikter är rimmade och orimmade, lättfattliga och svårbegripliga, alltid egensinnigt knotiga. Han balanserar mellan ytterligheter, mellan nonsens och djupsinne. Han talar om sin vilsenhet, sin ensamhet, sina spruckna drömmar, sina erfarenheter av kärleken som lust och plåga.

Samtliga dikter ackompanjeras av författarens suggestiva, svartvita foton. Bilderna framställer mer eller mindre konturskarpt djur, människor, vinterlandskap, ett par löparskor och en cykel i en flaggstång."

Göran Källqvist

 

 


Lazze X events | Mobäcksgatan 29 | 216 24 Malmö | tel: 040 - 13 34 48
Mobil: 070 - 732 58 47 | lazzex@lazzex.com