Följ med Lazze X på en guidad tur i koncentrationslägret Sachsenhausen utanför Berlin!

Under den nationalsocialistiska perioden uppfördes 1935 strax norr om Berlin Tysklands första koncentrationsläger, Sachsenhausen. Lägret placerades i utkanten av staden Oranienburg efter att Himmler blivit chef för den tyska polisen.

Sachsenhausen var avsett för motståndare till den nazistiska regimen, som kommunister, socialdemokrater, liberaler och fackföreningsfolk. Liksom judar, zigenare, vapenvägrare, Jehovas vittnen, homosexuella, asociala och kriminella.

Lägret var ökänt för sin hårda disciplin. Runt lägret fanns flera arbetsläger och arbetsplatser, dit fångarna togs på dagarna. Sachsenhausen hade en särställning i det tyska riket, eftersom det var kopplat till rikshuvudstaden Berlin och var huvudläger för lägren i området. Det skulle tjäna som förebild för alla andra läger i Tyskland genom att det tjänstgjorde som modell- och utbildningsläger för SS.

Den totala summan döda i Sachsenhausen uppskattas till drygt 100 000, däribland många sovjetiska och brittiska officerare som man inte kunde tillåta att de överlevde. Dödsorsakerna var svält, fysisk utmattning, tortyr och sjukdomar samt de massavrättningar som SS satte i system.

I slutet av april 1945 evakuerades lägret och 30 000 fångar tvingades att marschera från lägret mot Östersjön. Planen var att fångarna där skulle placeras på fartyg som skulle sänkas. Den sovjetiska armén hann dock ikapp dem och lyckades stoppa aktionen men 6 000 fångar dog under denna dödsmarsch.

Cirka 3 000 personer som var kvar i lägret blev den 22 april 1945 räddade av ryska och polska enheter av Röda armén.